Lokale democratie verarmt

Op 6 mei 2013

Op de gemeenteraad van 6 mei is de Herenthoutse democratie alweer wat armer geworden.

In het verleden ondernam het College van burgemeester en schepenen reeds herhaalde pogingen om meer macht naar zich toe te trekken, weg van de gemeenteraad. Dit werd gesteund door de raadsleden van de meerderheid.

Gisteren werd echter ook beslist om een van de belangrijkste instrumenten van de oppositie weg te nemen. In het huishoudelijk reglement was namelijk de mogelijkheid opengelaten voor elk raadslid om een schriftelijke neerslag op te laten nemen van zijn/haar tussenkomst in het verslag.

Op die manier werd verzekerd dat de essentie van onze democratie, namelijk het politieke debat, ook goed weergegeven werd in de notulen van de vergadering.

De meerderheid besliste echter op de gemeenteraad van 6 mei al om een tekst van collega-oppositiepartij Eenheid te weigeren, omdat zij de tekst beschouwden als politiek pamflet. Even later werd nog verder gegaan en werd de mogelijkheid om teksten in te dienen gewoon boudweg afgeschaft.

Deze afschaffing gebeurde bovendien nog eventjes tussen de regels door, en werd zonder verdere toelichting toegevoegd aan een eerder voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dat op de veelbesproken afgeschafte gemeenteraad van 22 april voorlag.

Op deze manier wordt het verspreiden van de gevoerde debatten op de raad sterk bemoeilijkt.

Onze N-VA-fractie zal zich blijven verzetten tegen de machtsgrepen van de meerderheid, en zal er ook alles aan doen om te garanderen dat de oppositie haar werk kan blijven doen. Wij willen terugkeren naar een constructieve samenwerking tussen meerderheid en oppositie, wat ons nu quasi onmogelijk wordt gemaakt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is