Onderwijs

Inleiding

Onderwijs is een belangrijke troef in de kenniseconomie van vandaag, en die troef kunnen we al op jonge leeftijd beginnen cultiveren op de basisschool. We willen hierbij aandacht schenken aan alle interesses en vaardigheiden, zodat onze kinderen zich ten volle kunnen ontplooien.

Bovendien moeten alle types gezinnen ondersteund worden om hun kinderen zo goed mogelijk te vormen.

Tot slot bevorderen we ook de openheid naar alle vormen van kennis: muziek, technische vaardigheden, wetenschap, talen, literatuur, …

Samenwerkingsverbanden

Een belangrijk werkpunt is de samenwerking tussen onze verschillende scholen. Hier hebben we het dan zeker niet enkel over de gemeenteschool, maar alle scholen van de verschillende netten die zich binnen onze gemeente bevinden.

Samenwerking moet zeker mogelijk zijn in verschillende vormen, zoals een coördinatie qua busreizen, synchroniseren van activiteiten (wat niet alleen het financiële plaatje ten goede komt, maar ook het sociaal contact tussen kinderen van verschillende scholen bevordert), en groepsaankopen van materiaal om de prijs te drukken.

Dit actief pluralisme via samenwerking tussen onze scholen bedreigt geenszins de verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen. Integendeel, het kan deze zelfs versterken door een betere dialoog.

Vervoer

De transporten van onze kinderen tussen thuis en school zijn een absolute prioriteit. Dit geldt zowel voor het transport naar de Herenthoutse basisscholen, als naar de middelbare scholen in de buurt.

Hier moeten we zorgen dat er een deugdelijk aanbod is met de schoolbus, dat een goede dekking combineert met een zo kort mogelijke reistijd om het comfort van de kinderen niet in gedrang te brengen.

We moeten ook bekijken of er een mogelijkheid is tot fietsen onder begeleiding, waarbij peters een hele groep fietsers begeleiden ’s morgens en ’s avonds.

Aanbod

Op langere termijn gaan we kijken waar er mogelijkheden zijn om het onderwijsaanbod in de gemeente te versterken.

We denken dan vooral aan avondonderwijs, hoewel ook middelbaar onderwijs een hiaat is.

Dit is echter niet realiseerbaar op korte termijn, noch is het een onmiddellijke prioriteit.

Conclusie

Wat betreft onderwijs willen we een toegankelijk en open onderwijs in Herenthout behouden, met aandacht voor alle verschillende aspecten.

Het aanmoedigen van samenwerking tussen de verschillende netten is een topprioriteit, evenals het transport van en naar school.