Communicatie en Dienstverlening

Tweerichtingscommunicatie met de burger

De communicatie tussen het gemeentebestuur en de Herenthoutenaar moet verbeteren. Hier zijn al sprongen vooruit gemaakt door onder andere de gemeentelijke infokrant en verbeteringen op de website, maar er laten toch nog een aantal zaken te wensen over.
Bovendien gaat het steeds om eenrichtingscommunicatie, van de gemeente naar de burger, terwijl de burger ook zijn stem verdient in de gemeenteraad. 

Gemeentelijke reglementen

Alle gemeentelijke reglement moet duidelijk raadpleegbaar zijn op de website, en toegankelijk in te kijken op bv. het gemeentehuis en in de bibliotheek.
Bovendien wensen we dat de belangrijkste gemeentelijke reglementen overzichtelijk en in eenvoudige, klare taal op een rijtje worden gezet, zodat iedereen hiervan op de hoogte kan zijn, en deze in brochurevorm kunnen verstrekt worden aan nieuwe inwoners.

Staat van de gemeente en vragenkwartier

Om te zorgen dat elke Herenthoutenaar zijn stem kan laten gelden in het gemeentebestuur, organiseren we voor elke gemeenteraad een open vragenkwartiertje. Hierbij kan de burger niet alleen laagdrempelig reageren op de zitting, maar tevens extra punten aankaarten.
Bovendien organiseren we elke zes maanden een open bijeenkomst voor elke burger van de gemeente, om openlijk te informeren over de werking van het gemeentebestuur in het voorbije half jaar, en ook hier de burger op een toegankelijke manier een luide stem te geven.