Klimaat en Energie

We gaan voor Herenthout als zuinige gemeente, en willen hierbij zeker werken aan de zuinigheid van al onze openbare gebouwen.
Het vrijmaken van de laatste meters schept hier concurrentie en keuzevrijheid. Zowel qua internet, gas en elektriciteit. We onderzoeken of hier een mogelijkheid is tot groepsaankopen en samenwerkingsverbanden om een duurzame, goedkopere oplossing te bieden.

Energie in de openbare gebouwen

Hier zijn zeker een aantal verbeteringen mogelijk qua efficiëntie.

De verwarming moet overal, zowel in de gebouwen van de gemeentelijke diensten als in de gemeentelijke scholen, worden uitgeschakeld buiten de diensturen. Dit is nu niet het geval.

Uiteraard moet de mogelijkheid worden vrijgelaten om genoeg op voorhand te beginnen verwarmen, zodanig dat een aangename temperatuur bereikt wordt bij openingstijd.

We willen een energiescan laten uitvoeren voor deze gebouwen. We voeren ook zeker een vergelijking uit met gelijkaardige ons omringende gemeentes (Vosselaar, Dessel, …).

Eventueel kan er tenslotte per gebouw een energiepeter aangesteld worden, die waakt over de energiezuinigheid van dat gebouw.

Energie in het algemeen

We willen bekijken of we de mogelijkheden tot groepsaankopen van energie, stookolie, en dergelijke in onze gemeente kunnen uitbreiden, en hier duidelijkere en toegankelijkere informatie over verspreiden.

Ook promotieacties van de VREG willen we beter in de spotlight zetten.

Tot slot willen we ook groene energie stimuleren. We bekijken of er een mogelijkheid is voor een eigen windmolen, of dat er hier een participatie mogelijk is.

Conclusie

We stimuleren verantwoordelijkheid in energieverbruik, en leveren hiervoor zelf op gemeentelijk niveau het goede voorbeeld.

We pakken ook lokaal het virtuele monopolie van Electrabel aan door het beter verspreiden van de alternatieven, om zo de verkapte belastingen via de energiefactuur te verminderen.