Burgerparticipatie

Inleiding

Onze slogan bij de gemeenteraadsverkiezingen is “De verandering begint in Herenthout”. Hierbij willen we dan ook zeker de Herenthoutenaar die iets wil ondernemen voor zijn buurt, ondersteunen.

In het Engels betekent het woord ‘community’ zowel gemeente als gemeenschap. We willen dan ook zoveel mogelijk de nadruk leggen op die laatste betekenis binnen onze gemeente. Een individu wordt namelijk een burger door zich verantwoordelijk in te zetten voor zijn gemeenschap.

Het stoetersdorp hangt reeds goed samen, met een bloeiend verenigingsleven. Dit willen we zeker zo houden. Buurten wijkwerking zijn uitstekende middelen om de sociale cohesie nog te versterken. Wij willen deze initiatieven dan ook financieel ondersteunen.

Bestaande initiatieven

Er bestaan reeds heel wat interessante initiatieven die we verder willen uitbouwen, hetzij door logistieke, hetzij door financiële ondersteuning waar nodig.

  • De buurt-informatienetwerken: deze zijn veel te weinig bekend, hierover moet vooral geïnformeerd worden.
  • Buurtfeesten: deze bestaan reeds in sommige wijken. Hiervoor willen we het materiaal van de gemeente aantrekkelijk ter beschikking stellen, vrij van een huurprijs. Ook willen we bekijken of subsidies mogelijk zijn, bv. wanneer een minimumpercentage van de betrokken buurt participeert.

Nieuwe initiatieven

We willen voor elke buurt van de gemeente een contactpersoon of een buurtverantwoordelijke aanstellen. Deze kan niet enkel informeren over zijn/haar buurt, maar kan tevens fungeren als ingangspunt voor de buurt om meer inspraak te krijgen in het gemeentebestuur.

Conclusie

Burgerinitiatieven moeten zeker de ruimte krijgen binnen Herenthout om het sociaal weefsel te versterken, en zo een hechte gemeentelijke gemeenschap te verkrijgen.