Administratie en dienstverlening

De werking van de gemeente kan op verschillende gebieden transparanter, en dit zowel intern als naar de burger toe.

Intern

De personeelsstructuur van de gemeente kan efficiënter gemaakt worden.

Hierbij willen we afstappen van de gemeente als definitief werkgelegenheids-agentschap. Dit neemt echter uiteraard niet weg dat de gemeente tijdelijk kan zorgen voor een interessante tewerkstelling voor kwetsbare werklozen.

Voor de burger

Naar de burger toe willen we vooral werk maken van een eenvoudiger lokettensysteem, zodat men niet langer voor verschillende zaken op drie verschillende locaties in het dorp hoeft te zijn.

De verschillende loketten moeten worden vereenvoudigd, en indien mogelijk worden teruggebracht naar een eenduidig aanspreekpunt.