Brandweer

Met een brandweerman als voorzitter willen we de brandveiligheid van onze openbare ruimtes maximaliseren.

Met name de jeugdlokalen moeten jaarlijks onderworpen worden aan een inspectie op  brandveiligheid. Een verantwoordelijke van elke jeugdvereniging moet bovendien opgeleid worden in eerste blustechnieken.

Er moeten ook duidelijke afspraken gemaakt worden tussen alle organisaties en de brandweer, met een accent op controle en preventie.