Ruimtelijke ordening

We wensen Herenthout te behouden als ruime, open en landelijke gemeente. Dit doen we met respect voor het erfgoed, maar we laten ook plaats voor een bloeiend verenigingsleven, en met tegemoetkomingen voor nieuwe eigenaars om onze gemeente ook aantrekkelijk te houden voor nieuwkomers.

Zones

We zien drie duidelijke types zones in Herenthout.

  • Centrum/dorpskern: hier moet zoveel mogelijk van de bewoning en de gebouwen met commerciële doeleinden gecentraliseerd blijven. Hier kunnen we ook meer focussen op hoogbouw, met appartementsgebouwen die een efficiënter gebruik van de beschikbare grond toelaten.
  • Woonwijken: in de verschillende woonwijken in de rand van de gemeente bevinden zich kleinere huizen, omgeven door meer groen en open ruimte. Nieuwe bouwmogelijkheden in deze gebieden moet de focus blijven leggen op laagbouw, halfopen bebouwing, en aandacht voor groen via parkjes e.d.
  • Open ruimte: Buiten de hierboven vermelde woongebieden heeft Herenthout veel open ruimte. Deze willen we zo veel mogelijk beschermen, zodat de gemeente haar mooi landelijk karakter kan behouden. Hierbij zeggen we ook resoluut neen tegen lintbebouwing, en moet verdere lintbebouwing langs onze uitvalswegen absoluut vermeden worden.

Toewijzing van het woongebied

De huidige toewijzing van nieuwe bouwgronden in de gemeente is enigszins dubieus, daar nepotisme om de hoek schuilt. Het wordt namelijk moeilijk gemaakt voor nieuwe mensen om de gemeente binnen te komen, evenals voor jonge mensen zonder kinderen om een plekje te vinden.

Hier willen wij streven naar een eerlijker en evenwichtiger toewijzingsbeleid, dat ook nieuwe mensen de kans geeft, zonder te riskeren dat jarenlange banden met de gemeente worden doorgeknipt.